Option-Adjusted Spread (OAS) Definisjon

Opsjonsjustert spread (OAS) er spredningen over statspapirer som et verdipapir må tilby for å gjøre det til et attraktivt alternativ til å investere i statspapirer. OAS for et verdipapir beregnes ved å justere avkastningsspredningen for å ta hensyn til de ulike opsjonskarakteristikkene til verdipapiret. Opsjonsjustert spread brukes i prisingen av ulike typer verdipapirer, inkludert obligasjoner, … Les mer