Option-Adjusted Spread (OAS) Definisjon

Opsjonsjustert spread (OAS) er spredningen over statspapirer som et verdipapir må tilby for å gjøre det til et attraktivt alternativ til å investere i statspapirer. OAS for et verdipapir beregnes ved å justere avkastningsspredningen for å ta hensyn til de ulike opsjonskarakteristikkene til verdipapiret. Opsjonsjustert spread brukes i prisingen av ulike typer verdipapirer, inkludert obligasjoner, … Les mer

Hva er Okuns lov?

Dette konseptet ble laget av den amerikanske økonomen Arthur Okun, og fikk stor relevans blant de økonomiske og finansielle områdene i et land. Okuns lov prøver å definere det empiriske forholdet mellom variablene i Arbeidsledighet og produksjonen av et land (målt i Start ekte som denne har). Det lineære forholdet som er foreslått mellom begge … Les mer

Kategorier L