Bankinnskudd

Bankinnskudd er penger plassert på en innskuddskonto i en bankinstitusjon. Disse kontoene kan ha form av sparekontoer, brukskontoer eller innskuddsbevis (CDer). Bankinnskudd gjøres av bankkunder og utgjør en viktig del av pengemengden i de fleste land. I USA er bankinnskudd forsikret av Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) opp til et visst beløp. Denne forsikringen beskytter … Les mer