Kjøpt avtale

En kjøpt avtale er en investeringstransaksjon der et verdipapirforetak går med på å kjøpe en viss mengde verdipapirer fra et selskap til en fastsatt pris, vanligvis for å garantere en børsnotering (IPO). Verdipapirfirmaet videreselger deretter verdipapirene til investorer til en høyere pris, og tjener på differansen. Kjøpte avtaler brukes vanligvis til større børsnoteringer, hvor det … Les mer

Bailor

En kausjonist er noen som overlater varer eller eiendom til en annen person, kjent som kausjonist, for oppbevaring. Borgeren beholder eiendomsretten til eiendommen og har rett til tilbakelevering ved behov. Borgeren har plikt til å ta vare på eiendommen og levere den tilbake til kausjonisten i samme stand som den ble mottatt, bortsett fra normal … Les mer

Hva er makroøkonomisk likevekt?

Vi snakker om makroøkonomisk likevekt for å referere til situasjonen for likhet mellom den totale forsyningen (det vil si produksjonsnivået i et land) og samlet etterspørsel (settet med offentlig og privat forbruk) som eksisterer i det samme økonomiske systemet. Dette konseptet er viktig for å forstå fagfeltet til makroøkonomi, siden det refererer til den ideelle … Les mer

Kategorier M