Årets maksimale pensjonsgivende inntekt (YMPE) Definisjon

YMPE er det maksimale inntektsbeløpet som Canada Pension Plan (CPP)-bidrag beregnes på. YMPE gjennomgås årlig og justeres basert på endringer i gjennomsnittslønnen i Canada. For 2021 er YMPE $61 600. Hvordan sier du 2000 år? Forutsatt at du spør hvordan du sier 2000 år i referanse til en pensjonsordning eller pensjon, vil du si «2000 … Les mer