Hva er den fjerde verden?

Den fjerde verden er et begrep som brukes for å beskrive de mest underutviklede, fattige og marginaliserte delene av verden. Det inkluderer regioner som Afrika sør for Sahara, deler av Asia og Latin-Amerika. Begrepet ble først laget av demografen William McGaughey i hans bok fra 1974, The Fourth World: An Introduction to the Fourth World. … Les mer

Hva er et konsortium?

Definisjonen av konsortium er foreningen av flere enheter som har felles mål og som velger å slå seg sammen i en felles strategi. Konsortiumbegrepet skal ikke forveksles med sammenslåing av selskaper, siden i det første tilfellet opprettholder hvert selskap sin uavhengighet, men vedtar et rammeverk av forhold med samme mål. Som en strategisk modalitet kan … Les mer

Kategorier K