Hva er indikatoren for enkel bevegelse?

Ease of Movement (EOM)-indikatoren er en volumbasert oscillator som måler forholdet mellom pris og volum. Indikatoren beregnes ved å ta forskjellen mellom nåværende høye og forrige høye, og dele den med summen av nåværende høye og forrige laveste. Dette multipliseres så med det totale volumet for perioden. Ease of Movement-indikatoren kan brukes til å identifisere … Les mer

Forstå kjøpekraft og forbrukerprisindeksen

For å forstå kjøpekraft er det først nødvendig å forstå konsumprisindeksen (KPI). KPI er et mål på gjennomsnittlig endring i prisene forbrukere betaler for en kurv med varer og tjenester. Den brukes til å måle inflasjon og brukes ofte som en veiledning for rentesetting. Kjøpekraft er mengden penger som en person har tilgjengelig for å … Les mer