Avvikskonsept

Avviket når det gjelder sannsynlighet og statistikk, er en variabel representert gjennom spredning av noen data. Definisjonen av varians er derfor resultatet av avvik med hensyn til fordelingsmiddel. Begrepet varians er med andre ord et aritmetisk gjennomsnitt. Hva er variansen for? Varianssteorien ble formulert av Ronald Ficher rundt 1918. Hans intensjon med denne formelen var … Les mer

Kategorier V