Overgivelsesskjøte

Et overgivelsesskjøte er et dokument som er signert av en leietaker og utleier for offisielt å si opp en leieavtale. Dette dokumentet må være signert av begge parter for å være juridisk bindende. Avståelsesskjøtet vil angi dato for oppsigelse av leieavtalen, samt eventuelle vilkår som må være oppfylt for at avtalen kan sies opp. Avståelsesbrevet … Les mer

Hva er PPC?

PPC (pay per click) kommer fra engelsk pay per click. Det refererer til en Internett-annonseringsmodell der annonsøren betaler for å plassere annonser fra nettstedet sitt på en annen side eller søkemotorer. Hver gang en bruker klikker på annonsen, blir de sendt til annonsørens nettsted. I tilfelle brukerne kommer fra en webside, blir betalingen for hvert … Les mer

Kategorier P