Hva er sluttvederlag?

Sluttvederlag er en type kompensasjon som en arbeidsgiver kan gi til en arbeidstaker som slippes fra bedriften. Den er vanligvis basert på hvor lenge den ansatte har vært i selskapet, og kan gis i tillegg til andre former for kompensasjon, for eksempel en endelig lønnsslipp og videreføring av ytelser. Sluttvederlag er ikke lovpålagt, men kan … Les mer