Gratis kontantstrømavkastning: definisjon, formel og hvordan du beregner

Hvordan beregne fri kontantstrømavkastning Fri kontantstrømavkastning er en finansiell beregning som måler kontantstrømmen tilgjengelig for aksjonærene etter at alle utgifter er betalt. Det er et forhold mellom fri kontantstrøm og markedsverdien av selskapets aksjer. For å beregne fri kontantstrømavkastning, må du kjenne selskapets frie kontantstrøm og markedsverdien av utestående aksjer. Fri kontantstrøm er kontanter et … Les mer