B-Note

B-sedler er en type gjeldspapir som vanligvis utstedes av banker eller andre finansinstitusjoner. B-sedler har typisk lavere kredittvurdering enn andre typer gjeldspapirer, for eksempel selskapsobligasjoner, og anses derfor for å være mer risikable. Imidlertid tilbyr B-sedler vanligvis en høyere rente enn andre typer gjeldspapirer, noe som kan gjøre dem attraktive for investorer på jakt etter … Les mer