Goodwill (regnskap): dens natur, hvordan det fungerer og hvordan man beregner

. Hva er goodwill (regnskap)? Hvordan fungerer goodwill (regnskap)? Hvordan beregne goodwill (regnskap) Hva er goodwill i regnskapsformelen? Goodwill i regnskap er en immateriell eiendel som representerer verdien av et selskaps omdømme og kundebase. Goodwillkontoen er en balansekonto som brukes til å registrere verdien av et selskaps immaterielle eiendeler. Goodwill avskrives ikke, men vurderes årlig … Les mer