Bakluke Definisjon

Bakluke er praksisen med å følge et kjøretøy tett, vanligvis uten å opprettholde en trygg avstand mellom de to kjøretøyene. Bakluking kan føre til alvorlige ulykker, og regnes ofte som en hensynsløs eller aggressiv kjøreatferd. Hva er tailgating i cybersikkerhet? Tailgating i cybersikkerhet refererer til uautorisert tilgang til en datamaskin eller nettverk av en person … Les mer