Hva er en avtakbar warrant?

En avtakbar warrant er en opsjon som kan handles uavhengig av det underliggende verdipapiret. Warrants utstedes ofte av selskaper som en måte å skaffe kapital på, og de gir innehaveren rett til å kjøpe aksjer i selskapet til en fastsatt pris (utløsningskursen) når som helst før warranten utløper. Avtakbare warranter kan handles på egen hånd … Les mer