Netto nasjonalprodukt (NNP) Definisjon

Nasjonal inntektsregnskap er en metode som brukes av økonomer for å måle den økonomiske ytelsen til et land. Det inkluderer mål for bruttonasjonalprodukt (BNP), netto nasjonalprodukt (NNP) og nasjonalinntekt (NI). Netto nasjonalprodukt (NNP) er markedsverdien av alle endelige varer og tjenester produsert i et land i en gitt tidsperiode, minus svekkelse av kapital. Nasjonalinntekt (NI) … Les mer