Ulike typer virkelige alternativer

Typer virkelige opsjoner Hva er de tre metodene for investeringsvurdering? 1. Netto nåverdi (NPV) 2. Internrente (IRR) 3. Tilbakebetalingstid Hvilken type reell opsjon lar et firma utsette et prosjekt til det kan samle inn mer informasjon? Den typen reell opsjon som lar et firma utsette et prosjekt til det kan samle inn mer informasjon, kalles … Les mer