Marginal Cost Of Funds

Den marginale kostnaden for midler er økningen i kostnadene ved å låne ytterligere midler for å finansiere en ekstra investeringsenhet. Det er med andre ord kostnaden ved å låne neste investeringsenhet. Marginalkostnaden for midler brukes ofte som et mål på den sanne lånekostnaden, siden den tar hensyn til at det å låne ytterligere midler ofte … Les mer