Hva er risikofinansiering?

Risikofinansiering er prosessen med å finansiere kostnadene forbundet med uventede hendelser, for eksempel naturkatastrofer eller søksmål. Risikofinansiering kan gjøres gjennom forsikring, egenforsikring eller en kombinasjon av de to. Målet med risikofinansiering er å beskytte den finansielle stabiliteten til et selskap i tilfelle et uventet tap. Hva er forskjellen mellom risikokontroll og risikofinansiering? Risikokontroll er prosessen … Les mer

Inntektsobligasjon

En inntektsobligasjon er en type gjeldsinstrument som betaler periodiske rentebetalinger til obligasjonseieren, men som ikke garanterer avkastningen av hovedstolen. Inntektsobligasjoner utstedes ofte av energiselskaper og andre organisasjoner som har en jevn strøm av inntekter fra driften. Inntektsobligasjoner er generelt mindre risikable enn andre typer obligasjoner, men de gir også lavere potensiell avkastning. For investorer som … Les mer