Hva er en foretrukket kreditor?

En foretrukket kreditor er en kreditor som har høyere prioritet enn andre kreditorer ved en bedriftskonkurs. Foretrukne kreditorer inkluderer vanligvis sikrede kreditorer, for eksempel banker som har lånt ut penger til selskapet, og offentlige etater. De betales typisk før usikrede kreditorer, som leverandører, i tilfelle en konkurs. Hvilken av følgende er en fortrinnsrettslig kreditor? En … Les mer

Definerer oppsigelsesdato

Oppsigelsesdatoen er datoen da en opsjons- eller futureskontrakt utløper. For opsjoner er dette datoen da opsjonsinnehaveren kan utøve sin opsjon. For futures er dette datoen kontrakten må gjøres opp. Hva er de 7 trinnene som angår hr ved å si opp ansatte? 1. Finn ut om oppsigelsen er berettiget. 2. Rådfør deg med toppledelsen og/eller … Les mer