Hva er en oppgjørsdato?

En oppgjørsdato er datoen da en handel gjøres opp, eller klareres og sluttføres. Oppgjørsdatoen er vanligvis to virkedager etter handelsdatoen, men kan i noen tilfeller være samme dag, neste dag eller til og med en uke senere. For eksempel, hvis du kjøper 100 aksjer av XYZ-aksjer på mandag, vil oppgjørsdatoen være onsdag. Når en handel … Les mer

Tilrettelegging for betaling

En tilretteleggingsbetaling er en betaling som gjøres for å sikre gjennomføringen av en rutinemessig statlig handling av mindre karakter, som betaleren har juridisk rett til å motta. Dette begrepet brukes vanligvis i sammenheng med bestikkelser og korrupsjon, ettersom tilretteleggingsbetalinger ofte gjøres for å sikre utførelsen av en rutinemessig statlig handling, for eksempel behandling av en … Les mer