Markedskonverteringsprisdefinisjon

Markedskonverteringsprisen er prisen som et konvertibelt verdipapir kan konverteres til vanlige aksjer. Denne prisen bestemmes vanligvis av markedsverdien til den underliggende ordinære aksjen på konverteringstidspunktet. La oss for eksempel si at et selskap har en konvertibel obligasjon med en pålydende verdi på 1000 USD og en kupongrente på 5 %. Markedskonverteringsprisen på denne obligasjonen er … Les mer