Samlet etterspørsel: dens formel, komponenter og begrensninger

Hva er samlet etterspørsel? Aggregert etterspørsel er en økonomisk måling av summen av alle endelige varer og tjenester produsert i en økonomi, uttrykt som den totale mengden penger som byttes for disse varene og tjenestene. Det er ofte representert med formelen: AD = C + I + G + (X-M), der AD er samlet etterspørsel, … Les mer

Hva er en orientering?

Betydningen av orientering er det informative dokumentet som en klient gir til en Selskapet der den mest relevante informasjonen fra den første samles inn. Med disse nyttige dataene blir utviklingen av en handling tilrettelagt. En oversettelse kan være instruksjoner. Markedsførings briefingen er et lærerikt element som fungerer som utgangspunkt for utvikling av en oppgave. Gjennom … Les mer

Kategorier B