Heckscher-Ohlin-modellen: definisjon, bevis og eksempel fra den virkelige verden

Hvordan Heckscher-Ohlin-modellen fungerer: bevis og eksempel fra den virkelige verden Hva er hovedantakelsene i Heckscher-Ohlins teori? Det er noen få sentrale antagelser som er gjort i Heckscher-Ohlins teori: 1. At det kun er to produksjonsfaktorer (arbeid og kapital), og at disse faktorene er mobile mellom næringer, men ikke mellom land. 2. At alle land har … Les mer