Legacy Asset Definition

Begrepet «eldre aktivadefinisjon» refererer til definisjonen av en eiendel som ikke lenger er i bruk eller ikke lenger er nødvendig. Dette kan skje når et selskap endrer forretningsmodell eller når ny teknologi gjør en gammel eiendel foreldet. I regnskapsføring verdsettes en eldre eiendel vanligvis til den historiske kostnaden, som kan være forskjellig fra den nåværende … Les mer

Hva er svinetønnepolitikk?

Svinekjøtttønnepolitikk er bruken av offentlige utgifter til fordel for en bestemt valgkrets, vanligvis i form av øremerkede utgifter til kjæledyrprosjekter. Begrepet «svinetønne» kommer fra den gamle praksisen med å distribuere fat med salt svinekjøtt til bestanddeler som en måte å vinne deres støtte. I moderne politikk har svinetønneutgifter typisk form av øremerker, som er linjeposter … Les mer

Hva er menneskelige ressurser?

Human Resources er konseptet som brukes til å navngi avdeling det er i selskaper for å utføre utvalg, ansettelse, opplæring og ansettelsesoppgaver for de menneskene som er nødvendige for å bli med i arbeidsstyrken og dermed oppnå de oppsatte målene. De ansvarlige for dette området, i tillegg til å fylle ledige stillinger, har også ansvaret … Les mer

Kategorier M