Ultimate Oscillator Definisjon og strategier

The Ultimate Oscillator er en momentum-indikator som ble utviklet av Larry Williams og introdusert i hans bok fra 1978, «New Concepts in Technical Trading Systems.» Ultimate Oscillator måler styrken til et verdipapirs siste prisytelse i forhold til prisytelsen over en lengre tidsperiode. Indikatoren kan brukes til å identifisere overkjøpte og oversolgte forhold, i tillegg til … Les mer

Floor Broker Definisjon

En gulvmegler er et medlem av en aksje- eller råvarebørs som utfører ordre fra andre meglere på børsens gulv. Etasjemeglere må være registrert på børsen. Gulvmeglere jobber vanligvis for et bestemt firma og er ansvarlige for firmaets handelsaktivitet på gulvet. De kan også jobbe for individuelle investorer og utføre handler på deres vegne. Gulvmeglere jobber … Les mer