Automatisert underwriting

Automatisert underwriting er en prosess der et datasystem vurderer en lånesøknad ved å bruke forhåndsbestemte kriterier. Systemet tildeler deretter en risikoscore til søkeren, som brukes til å avgjøre om lånet skal godkjennes eller ikke. Automatisert underwriting kan brukes til både personlige og bedriftslån. For personlige lån vil systemet vurdere faktorer som kreditthistorie, sysselsettingshistorie og inntekt. … Les mer