Felles leietakere med rett til å overleve (JTWROS) Definisjon

Felles leietakere med gjenlevenderett (JTWROS) er en type sameie der hver leietaker har en udelt eierandel i eiendommen og en gjenlevenderett, det vil si at ved en leietakers død går eiendommen automatisk over til gjenlevende leietaker. (s). JTWROS brukes ofte i forbindelse med eierskap av eiendom, men kan også gjelde andre typer eiendom, som bankkontoer … Les mer

Statistikk i matematikk: definisjon, typer og viktighet

Statistikk i matematikk: definisjon, typer og viktighet Hva er data i statistikk? Data i statistikk er definert som informasjon som samles inn og brukes til å analysere trender, mønstre og sammenhenger. Denne informasjonen kan være i form av numeriske verdier, tekst eller til og med bilder. Statistikk er en gren av matematikk som omhandler innsamling, … Les mer