Heuristikk Definisjon

Heuristikk er mentale snarveier som mennesker bruker for å ta beslutninger raskt. Disse snarveiene er ofte basert på tidligere erfaringer eller observasjoner. Heuristikk kan hjelpe folk å ta beslutninger raskt i situasjoner der de ikke har tid til å veie alle alternativene. Heuristikk kan også føre til partisk beslutningstaking. Dette kan skje når folk stoler … Les mer