Special Assessment Bond Definisjon

Særtaksobligasjon er en type kommuneobligasjon som brukes til å finansiere utbedringer av eiendom som direkte kommer eiendomseierne til gode. Obligasjonene tilbakebetales gjennom en særskilt vurdering på de berørte eiendommene. Denne typen finansiering brukes vanligvis til forbedringer av gate-, kloakk- eller vannsystem. Hvordan fungerer en kommuneobligasjon? En kommunal obligasjon er et gjeldspapir utstedt av en stat, … Les mer