Definisjon av morselskapet

Et morselskap er et selskap som eier nok stemmeberettigede aksjer i et annet firma til å kontrollere ledelse og drift ved å påvirke eller velge styret; det andre selskapet anses som et datterselskap av morselskapet. Definisjonen av et morselskap varierer etter jurisdiksjon, og definisjonen er vanligvis skreddersydd til de spesielle behovene til den jurisdiksjonens lover … Les mer