Crossover-investor

En crossover-investor er en person som investerer i både tradisjonelle og alternative investeringer. Tradisjonelle investeringer inkluderer aksjer, obligasjoner og aksjefond, mens alternative investeringer inkluderer hedgefond, private equity og eiendom. Crossover-investorer har vanligvis høyere risikotoleranse enn investorer som kun investerer i tradisjonelle eiendeler, da alternative investeringer ofte er mer volatile. Crossover-investorer har imidlertid også typisk et … Les mer