Definisjon av defensiv investeringsstrategi

En defensiv investeringsstrategi er en der en investor søker å minimere risiko ved å investere i en diversifisert portefølje av relativt sikre, inntektsgivende investeringer. Målet er å beskytte investorens kapital og generere en jevn strøm av inntekter, samtidig som volatiliteten til porteføljen minimeres. De vanligste defensive investeringsstrategiene inkluderer investering i blue chip-aksjer, høykvalitetsobligasjoner og eiendom. … Les mer