Large Value Transfer System (LVTS)

Large Value Transfer System (LVTS) er et kanadisk elektronisk betalingssystem som brukes til å behandle store interbankoverføringer. Systemet eies og drives av Canadian Payments Association (CPA), og brukes av banker og andre finansinstitusjoner for å sende og motta betalinger med høy verdi. LVTS ble introdusert i 1999, og ble designet for å erstatte det eksisterende … Les mer