Hvordan håndtere systematisk risiko

Systematisk risiko: Hvordan håndtere det Hva er markedsrisiko Wikipedia? Markedsrisiko er risikoen for tap som følge av endringer i prisen på eiendeler i finansmarkedene. Dette inkluderer risikoen for tap fra svingninger i prisene på aksjer, obligasjoner, råvarer, valutaer og andre finansielle instrumenter. Noen av faktorene som kan bidra til markedsrisiko inkluderer økonomiske indikatorer, politiske hendelser … Les mer