Hva er en restmann?

En restmann er den personen som har rett til å motta eiendommen som er igjen i en trust etter dødsfallet til trustens primære begunstigede. Den primære begunstigede er den personen som har rett til å motta inntekten fra trusten i løpet av livet. Er restmann begunstigede? En restbegunstiget er noen som er navngitt i et … Les mer

Lisensinntekter

Lisensinntekter er inntektene et selskap genererer fra å lisensiere sine produkter eller tjenester til et annet selskap. Dette kan inkludere lisensiering av patenter, varemerker, opphavsrettigheter eller annen intellektuell eiendom. Det kan også inkludere lisensiering av programvare, teknologi eller andre forretningsprosesser. Hva er de tre typene lisensavtaler? Det finnes tre typer lisensavtaler: eksklusive, ikke-eksklusive og eneste. … Les mer