Greensheet

Et grønt ark er et dokument som brukes av investeringsbanker til å markedsføre nye verdipapirutstedelser til potensielle investorer. Greensheet inneholder informasjon om utsteder, tilbudet og investeringsbankens anbefaling. Hva er Miller Heiman-teknikk? Miller Heiman-teknikken er en salgsmetodikk som fokuserer på å hjelpe organisasjoner med å vinne komplekse avtaler med høy verdi. Teknikken er basert på prinsippet … Les mer