Intraday Momentum Index (IMI) Definisjon

Intraday Momentum Index (IMI) er en teknisk indikator som måler mengden prisendringer i løpet av handelsdagen. Den beregnes ved å ta differansen mellom den høye og lave prisen på et verdipapir og dele den på verdipapirets volum. IMI vises som et linjediagram med et område fra 0 til 100. IMI er et verdifullt verktøy for … Les mer