Finansiell eksponering

Finansiell eksponering er potensialet for økonomisk tap som et selskap står overfor. Det kan oppstå fra en rekke kilder, inkludert valutarisiko, kredittrisiko og renterisiko. Finansiell eksponering kan ha en betydelig innvirkning på et selskaps bunnlinje, og å administrere den effektivt er avgjørende for suksessen til virksomheten. Det finnes en rekke måter å håndtere finansiell eksponering … Les mer