Oppfølgingstilbud (FPO)

Et oppfølgingstilbud er et offentlig tilbud av verdipapirer fra et selskap som allerede har blitt børsnotert. Verdipapirene tilbys vanligvis av selskapets underwriters, og tilbudet gjøres vanligvis etter at selskapet har gitt ut positive nyheter, for eksempel en sterk resultatrapport. Formålet med et oppfølgingstilbud er å skaffe ytterligere kapital til selskapet. Den ekstra kapitalen kan brukes … Les mer

Hva er en Shell-leieavtale?

En skjellleie er en type eiendomsleie der leietaker leier en eiendom som ennå ikke er bygget eller ferdigstilt. Leietaker samtykker generelt til å betale for byggingen av eiendommen og påta seg ansvaret for vedlikeholdet når den er ferdigstilt. Shell-leieavtaler brukes ofte av virksomheter som må sikre seg plass i en ny utbygging før den ferdigstilles. … Les mer