Leietak

Et husleietak er det maksimale leiebeløpet en utleier kan kreve for en utleiebolig. Husleietak er vanligvis satt av offentlige etater for å beskytte leietakere mot å bli belastet for store leiebeløp av utleiere. Hvorfor anses konseptet husleiekontroll som et pristak? Grunnen til at husleiekontroll anses som et pristak er fordi det setter en grense for … Les mer

Raider

En raider er en person eller et selskap som erverver en kontrollerende eierandel i et selskap ved å kjøpe et stort antall av aksjene. Raiders søker vanligvis å ta kontroll over målselskapet for å gjøre endringer som de tror vil øke verdien, for eksempel å selge av eiendeler, endre ledelse eller ta selskapet privat. Raiders … Les mer