Konveksitetsdefinisjon

Konveksitetsdefinisjon er målingen av krumningen til en obligasjons rentekurve. Konveksitet brukes i prisingen av obligasjoner og andre rentepapirer. Det er et mål på følsomheten til prisen på en obligasjon for endringer i renten. Hva betyr konveksitet i bånd? Konveksitet er et mål på krumningen til en obligasjons rentekurve, og brukes til å tilnærme endringen i … Les mer