Inntjening før renter, avskrivninger, amortisering og leting

Driftsresultat før avskrivninger, amortiseringer og letekostnader. Hva er de 4 typene fortjeneste? De 4 overskuddstypene er: 1. Driftsresultat 2. Nettoresultat 3. Bruttoresultat 4. Resultat før skatt Hva er avskrivninger og amortiseringer i kontantstrømoppstillingen? Avskrivning og amortisering er to metoder for å fordele kostnaden for en langsiktig eiendel over dens levetid. Avskrivning er en metode for … Les mer

Kontoutskrift

En kontoutskrift er en periodisk oppsummering av kontoaktivitet for en bestemt tidsperiode, vanligvis en måned. Erklæringen inkluderer alle innskudd, uttak, sjekker og andre typer transaksjoner som har skjedd i løpet av perioden. Den viser også eventuelle gebyrer eller renter som belastes i løpet av perioden. Hvilket begrep brukes i bankfeltet? Begrepet som brukes i bank … Les mer