Common-Pool ressursdefinisjon

En felles pool-ressurs (CPR) er en type vare hvis forbruk av en person eller et firma reduserer tilgjengeligheten av varen for forbruk av andre. HLR er rivaliserende, noe som betyr at ett individs forbruk av varen reduserer tilgjengeligheten av varen for konsum av andre, og de er ikke-ekskluderbare, noe som betyr at det er vanskelig … Les mer

Hva er en forpliktelse

En forpliktelse er en type gjeldsinstrument som ikke er sikret med fysiske eiendeler. Denne typen finansiering brukes mye av både myndigheter og store selskaper for å skaffe midler eller likviditet i form av et lån. Las forpliktelser (obligasjon på engelsk) er en av de vanligste finansieringsformene som store selskaper vanligvis kan velge, siden denne typen … Les mer

Kategorier F