Hva er gjenforsikringskrav?

Gjenforsikringskrav er beløpene som et forsikringsselskap skylder av sine reassurandører. Disse pengene er vanligvis skyldig forsikringsselskapet i form av premier som ble betalt av forsikringsselskapet til reassurandøren. Hvorfor gjenforsikring er nødvendig i forsikringsbransjen? Gjenforsikring er forsikring for assurandører. Det er en måte for forsikringsselskaper å overføre risiko til et annet forsikringsselskap for å beskytte seg … Les mer