Hva er et lastefond?

Et lastefond er et aksjefond som tar en provisjon eller «last» for kjøp av aksjer. Belastningen er vanligvis en prosentandel av beløpet som er investert, og betales til megleren eller annen finanspersonell som solgte fondet. Lastemidler kan også kreve et gebyr for å selge aksjer, kalt en «back-end load». Load-midler er forskjellig fra «no-load»-fond, som … Les mer