Utforske typer naturgassvæsker – NGL

Naturgassvæsker (NGL) er hydrokarboner – molekyler som består av både nitrogen og klor – som eksisterer i gassform ved atmosfærisk trykk og romtemperatur, men som kan gjøres flytende under moderat trykk. NGL-er utvinnes fra naturgass ved gassbehandlingsanlegg og brukes som råstoff for produksjon av en rekke kjemikalier, inkludert etan, propan, butan og pentan. NGL-er brukes … Les mer

Tapsjusteringskostnad (LAE)

Tapsjusteringsutgifter (LAE) er kostnadene et forsikringsselskap pådrar seg for å undersøke og gjøre opp forsikringskrav. LAE inkluderer kostnadene til skadebehandlere, etterforskere, advokater og andre fagfolk som behandler krav på vegne av forsikringsselskapet. LAE inkluderer også kostnadene ved eventuelle forlik eller dommer tildelt saksøkeren. LAE er en viktig del av forsikringsselskapets driftsutgifter, og er en nøkkelfaktor … Les mer