Gullkorsmønster forklart med eksempler og diagrammer

Et gyldent kors er et bullish breakout-mønster dannet fra en crossover av et verdipapirs kortsiktige glidende gjennomsnitt (som 20-dagers glidende gjennomsnitt) over dets langsiktige glidende gjennomsnitt (som 50-dagers glidende gjennomsnitt) eller omvendt . Et gyldent kryss indikerer at det kortsiktige glidende gjennomsnittet har krysset over det langsiktige glidende gjennomsnittet og antyder at verdipapiret er i … Les mer

Hvordan Timberland Investments kan diversifisere aksjeporteføljen din

Timberland-investeringer refererer til å kjøpe og eie aksjer i et selskap som eier, leier eller forvalter skog og tømmerland. Disse selskapene er vanligvis involvert i tømmer-, trelast- og papirindustrien. Det er noen grunner til at timberland kan være et godt tillegg til aksjeporteføljen din. For det første er timberland en svært langsiktig investering. Trærne som … Les mer

Hva er et fremvoksende marked?

Begrepet fremvoksende marked brukes til å referere til land der det er en prosess med økonomisk åpning, en overgang med viktige reformer og en lav inntekt per innbygger. Årsaken er at selv om økonomien forbedrer seg på grunn av åpenhet og reformer, er dette land med store befolkninger. Det er nettopp forskjellen som vanligvis eksisterer … Les mer

Kategorier V