Hva er en bransje?

En industri er en sektor av økonomien som produserer varer eller tjenester. Industrier er kategorisert i primære, sekundære, tertiære og kvartære sektorer. Primærsektoren inkluderer landbruk, gruvedrift og skogbruk. Sekundærsektoren inkluderer produksjon og konstruksjon. Tertiærsektoren omfatter tjenesteytende næring, og kvartær sektor omfatter kunnskapsnæringen. Hva er 5 tekniske termer? 1. Algoritme: Et sett med instruksjoner som en … Les mer