Over pari

Begrepet «over pari» brukes til å beskrive en obligasjon som handles til en pris over pålydende verdi. For eksempel, hvis en obligasjon har en pålydende verdi på $1000 og handles til en pris på $1100, sies det å handle «over pari.» Dette betyr at obligasjonen handles til en premie, eller til en pris som er … Les mer

Brokered Market Definisjon

Et meglet marked er et marked der en megler samler kjøpere og selgere i et forsøk på å forenkle en transaksjon. Megleren tar ikke besittelse av varene som omsettes, men fungerer rett og slett som mellomledd mellom de to partene. I noen tilfeller kan også megleren sørge for finansiering av transaksjonen. Er Nasdaq et meglermarked? … Les mer